"Tarteak sortu, tarteak asmatu, ibilbideak bilatu..."