ongi etorri->> http://gabone.info     | Kopileft

H  a  m  a  i  k  a _[ R e k o r d a b l e ]
G o r o l d i [ e d i t o r i a l ]


:>          Loty Negarti :> site


21.01.2017.
12:00-14:00 | 16:30-20:30 | 20:00-21:00 ZINEMA - 1 ARETOA. (Tabakalera / dONOSTIA)
Cruza Marte-k egindako MAÑANA GOODBYE pelikula osoaren 12 kapituluak emango dituzte Tabakalerako zinean formato maratonianoan: goizean 12:00etatik 14:00etara lehenengo zatia eta arratsaldean16:30etatik 19:30etara bigarren zatia eta solasaldia. Eguerdian denok elkarrekin bazkalduko dugu. ELBIS REVER eta PLU DE MEKANISM 11. eta 12. kapituluetarako abesti batzuk egin ditugu elkarrekin.
Este sábado 21 de enero se proyectan de continuo, en formato maratoniano: de 12:00 a 14:00, los doce capítulos que forman la serie MAÑANA GOODBYE de Cruza Marte. Haremos el visionado de la primera parte y por la tarde, entre las 16:30 y las 19:30, segunda parte y coloquio. En el descanso comeremos juntxs. ELBIS REVER y PLU DE MEKANISM hemos hecho juntxs unas canciones para la banda sonora de los capítulos 11 y 12.GILTZAPEKOAK: NOTAS SOBRE LA RECLUSIÓN

2016ko azaroaren 17tik 2017ko urtarrilaren 14ra
Ordutegia: Asteartetik larunbatera,  11:00 - 14:00 / 16:00 - 20:00

Del 17 de noviembre de 2016 al 14 de enero de 2017
Horario: De martes a sábado,  11:00 - 14:00 / 16:00 - 20:00

Dirección: Urdaneta Kalea, 9, 20006 Donostia, Gipuzkoa                     
Teléfono:943 11 27 60                     Guk, "Giltzapekoak: notas sobre la reclusión" erakusketako komisario-taldeak, Marion Cruza, Aitor Izagirre eta Pablo Martek osatutakoak, publikoki adierazten dugu erakusketaren edukiaren parte ziren material batzuk zentsuratu egin dituela Donostia / San Sebastián 2016 Fundazioak. Ekintza onartezina eta jardunbide egokien edozein kodigo profesionalen guztiz aurkakoa izateaz gain, erakusketaren beraren helburua ahultzen du, honen oinarriko diskurtsoa nahitaez murriztua geratzen delarik, hainbat organo erauzten zaizkion gorputza bezala. Diskurtso bigun eta hutsala da zentsuratik salbu geratu dena, honek, azken finean, diskurtsoak hutsaltzen eta infantilizatzen jarduten duelako. Modu nahasian jarduten du. Beldur mailak igotzen ditu. Bere burua maite duen edozein gizartek zaindu beharko lukeen espazio bat apurtzen du: Adierazpen askea, sorkuntza askea, testu, margo, antzerki, filme edo gure kasuan bezala erakusketa forma hartzen duen pentsamendu askea. Ondo maitatu eta zaindutako lekua izan behar luke. Gure herri honetan ez da hala eta tristezia eta desengainua sortzen ditu beti horrek.
Giltzapeari eta itxialdiari buruzko erakusketa bat komisariatzera gonbidatu gintuztenean, bagenekien gai konplexu baten aurrean geundela, eta zalantzarik gabe, onena zegokion bezala kontuz ibiltzea zen. Kontuz ibiltze horrek, hala ere, hausnartzera gonbidatu gintuzten errealitate historikoaren gogortasuna eta konplexutasuna ezin du inolaz ere aldatu. Gure lanarekiko erantzukizuna dugu guk, eta erantzukizun horren parte da hunkiberatasunak bereiztea eta eztabaida eta hausnarketarako espazioak sortzea, ez lubaki edo gerrillen gerrarako gotorlekurik. Ez dugu ez mindu ez gaitzik sortu nahi, eraiki egin nahi dugu, eta lasaitasunez, jende askorentzat ezezagunak diren errealitatearen alderdi batzuk aurkeztu nahi ditugu.
Guzti horregatik zehaztu nahi dugu, bukatzeko, ez gaudela ados fundazioak zentsurarako argumentu bezala helarazi zizkigun arrazoiekin. Bisitariei dagokie egindako lana egokia zen edo ez pentsatzea. Edozein ordena politiko edo erakundek aukera hori aurretiaz deuseztatzeak zalantzan jartzen du jendarteak iritzi propiorako duen gaitasuna, eta umetutako lan kontestua ezartzen du, gizartearen onerako denaren itxuraz mozorrotu nahi duten arren.

Nosotros, el equipo comisarial de la exposición Giltzapekoak: notas sobre la reclusión, compuesto por Marion Cruza, Aitor Izagirre y Pablo Marte, declaramos públicamente que algunos materiales que formaban parte del contenido de la exposición han sido objeto de censura por parte de la Fundación Donostia / San Sebastián 2016, lo cual no solo supone un acto inadmisible y del todo contrario a cualquier código profesional de buenas prácticas sino que debilita y hace vulnerable el horizonte mismo de la exposición, cuyo discurso de base queda inevitablemente mermado, como un cuerpo al que se le extirpan diversos órganos. Discurso blando e inútil el que queda a salvo de la censura, pues esta, al fin y al cabo, trabaja en el orden de la inutilización y la infantilización de los discursos. Opera confusamente. Eleva las cotas del miedo. Quebranta un espacio que toda sociedad que se quiera  bien debería proteger: la libre expresión, la libre creación, el libre pensamiento convertido en forma textual, pictórica, teatral, fílmica o, como en nuestro caso, expositiva, debería constituir un lugar protegido y bien amado. No es así en esta tierra nuestra y eso es siempre causa de tristeza y decepción.

Cuando se nos invitó a comisariar una exposición sobre el encierro y la reclusión, sabíamos que estábamos ante un tema complejo, en el que sin duda lo pertinente era operar con delicadeza. Esa delicadeza, no obstante, en modo alguno puede cambiar la dureza y la complejidad de la realidad histórica sobre la que se nos invitó a reflexionar. Nosotros tenemos una responsabilidad para con nuestro trabajo, y esa responsabilidad pasa por discernir emotividades y concebir espacios de debate y reflexión, no trincheras ni plazas fuertes para una guerra de guerrillas. Ni queremos herir, ni queremos dañar, queremos construir y plantear desde la calma aspectos de la realidad desconocidos para mucha gente.

Es por todo ello que queremos puntualizar, ya para acabar, que no compartimos los motivos que la fundación nos dirigió como argumentos para la censura. Le corresponde a las y los visitantes de la exposición considerar si si el trabajo realizado era o no apropiado. La previa anulación de esa posibilidad por parte de cualquier orden político e institucional pone en entredicho la capacitación de la ciudadanía para la propia opinión y establece un marco de trabajo pueril, aunque se la quiera disfrazar de bien social.


Pablo Marte, Marion Cruza Le Bihan, Aitor Izagirre